Kystriksveien 4 – til slutt Trøndelag

Så var vi der

Raskt nærmer vi oss målet, som etter hvert har blitt definert som Rock City, trønderrockens Mecca i Namsos. Vi får erfare at både landskap og målføre definitivt er Trøndelag lenge før fylkesgrensa der vi rulla av gårde i stadig bedre vær.

Oppsummeringsmessig har vi tilbakelagt 1206,51 km fordelt på 17 sykkeldager. Vi kan si at vi denne ferien har strødd feriepengene våre tynt utover kystkommunene i Nordland (og noen i Nord-Trøndelag, da), og slik sett gitt vårt beskjedne bidrag til å opprettholde bosetning i distriktene. Les videre